Weetjes

Op deze pagina trachten we u de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wetswijzigingen kort en bondig te duiden.

Wegcode

Belangrijke wijziging inzake snelheidsbeperkingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Vanaf 01/01/2021 wordt de snelheid in de bebouwde kommen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest permanent verlaagd van 50 km/u naar
30 km/u.
Een lagere of hogere snelheidsbeperking kan door het verkeersbord C43 opgelegd worden.

Verder zal de algemene snelheidsregel op rijbanen verdeeld in vier of meer rijstroken, waarvan er minstens 2 bestemd zijn in iedere richting, en waarvan de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen, beperkt worden tot 70 km/u.

 

bron: www.wegcode.be

Verandering boetebedrag inzake negeren verkeersbord C23:

 

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de boete in geval van het negeren van het hierna afgebeeld bord € 174 !!
Vanaf 1 oktober 2022 zal het onderbord betrekking hebben op de Maximaal Toegelaten Massa en niet meer op de massa in beladen toestand zoals voorheen.

Opgelet!  Ook voor het negeren van verkeersbord C21 bedraagt de boete € 174...

bron: www.wegcode.be

Nieuw vanaf 1 januari 2021 voor het Vlaams Gewest

 

Achteruitsteek van de lading bij voertuigen van de categorie N (vervoer van zaken)
en O (aanhangwagens/opleggers) dewelke een container, afzetcontainer of wissellaadbak
vervoeren:

achteruitsteek ten opzichte van de stootbalk mag maximum 40 cm bedragen

bron: www.wegcode.be

Nieuw vanaf 1 augustus 2021.

 

Het oprijden van een overweg is verboden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat de bestuurder waarschijnlijk op de overweg zou moeten stoppen!

bron: www.wegcode.be

Waals Gewest vanaf 02 oktober 2021:

Snelheid op de voor voetgangers en fietsers bestemde gedeelten, aangeduid door:


BEPERKT TOT 30 km/u


bron: Belgisch staatsblad

Aanpassingen wegcode:

De verschillende gewestregeringen zijn bezig met hun eigen 'wegcode'.
Zo zullen bepaalde items van de huidige wegcode (KB 01/02/1975) een andere invulling of omschrijving krijgen.

Dit betekent dat er naast de Federale Wegcode ook een regionale code in voege zal treden.

Zodra deze aanpassingen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, zal D' Advies een - aan de in voege getreden regelgeving - opleiding schrijven en aanbieden.

Technische eisen

MTM - verhoging tot 48 en 50 ton

Nieuw vanaf 6 december 2021.

 

VERHOGING VAN DE MTM VOOR ZES-ASSIGE SLEPEN/GELEDE VOERTUIGEN TOT 48/50 ton IN VLAANDEREN:

Sinds 6 december werd de maximaal toegelaten massa voor slepen / geleden voertuigen op het grondgebied van het Vlaams Gewest verhoogd naar 48 ton (50 ton emissievrije voertuigen).

Hiernaast een korte samenvatting inzake de nieuwe regels...

Voor meer info kan u steeds bij D'Advies terecht!

 

bron: Belgisch staatsblad

48 En 50 Ton Vlaanderen En Wallonie Doorstuurversie
PDF – 4,0 MB 77 downloads

Boetetarieven overschrijding afmetingen en MTM

 

VERHOGING VAN DE BOETES BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE AFMETINGEN EN MASSA'S:

Vanaf 1 maart 2022 werden de Vlaamse boetetarieven voor overschrijding van de maximale afmetingen en maximaal toegelaten massa's aangepast.
Concreet betekent dit dat de boetes serieus zijn verhoogd indien er sprake is van te zwaar, te hoog, te breed of te lang geladen.  En dit voor alle categorieën van voertuigen...

Voor het Waals gewest gebeurt dit vanaf 01/06/2022.

 

Voor meer informatie inzake de boetetarieven kan u steeds bij D'Advies terecht.

Uitzonderlijk Vervoer

NIEUWE WETGEVING UITZONDERLIJK VERVOER OP KOMST VOOR HET WAALS GEWEST !!

In gevolge de regionalisering van verschillende bevoegdheden - waaronder de wetgeving Uitzonderlijk Vervoer - is een nieuw Waals Besluit inzake deze materie in de maak...

Voor meer informatie hieromtrent kan D'Advies u terdege helpen.

Ladingzekering

Wist u dat u als verlader, sedert het nieuw Waals besluit van april 2023, een nog grotere verantwoordelijkheid heeft toebedeeld gekregen?

Zo dient u heden de conformiteit van de ladingzekering na te gaan en dit vooraleer de vervoerder bij u vertrekt!

 

Hoe dit te realiseren?

 

Vraag raad aan D' Advies en contacteer ons heden nog!