WOORD VOORAF

D' Advies staat voor een hoogwaardige adviesverlening, auditering en opleiding in het kader van de bijzondere verkeerswetgeving(en).

 

D' Advies is eigendom van David Punie.
Doorheen de jaren heb ik een zeer gedegen kennis opgebouwd inzake verkeer en de bijhorende problematiek.

De tijd is nu gekomen om deze expertise aan te wenden in de transport- en logistieke wereld teneinde bij te dragen aan een veiligere mobiliteit, zonder het aspect van economie en ecologie uit het oog te verliezen!

De opgebouwde specialisaties betreffen:
ladingzekering
uitzonderlijk vervoer
technische eisen
lange en zware voertuigen

Deze opgebouwde gespecialiseerde kennis en beroepservaring door de jaren heen op het vlak van de bijzondere wetgevingen, maakt dat we weten waarover we praten.
Deze uitgebreide kennis en ervaring wil ik dan ook gebruiken om samen met u te komen tot een veiligere mobiliteit en een oplossing voor de problemen waarmee u geconfronteerd wordt of kunt worden.

Ook voor andere domeinen op vlak van gespecialiseerde verkeerswetgeving staan wij tot uw dienst.

 

Een veiligere mobiliteit is niet alleen vanuit veiligheidsoogpunt belangrijk, maar levert vooral tijdwinst en minder economisch verlies op.

 

De tijd dat enkel de chauffeur en bij uitbreiding de vervoerder voor deze veiligere mobiliteitsomgeving moesten zorgen is voorbij.
Ondertussen zijn ook andere partijen in de vervoersketen - zoals verlader, verpakker, verzender, vervoerscommissionair, enz... - mee verantwoordelijk voor dit gegeven.  
En deze verantwoordelijkheid reikt verder dan men denkt...

 

Via een op maat gemaakte opleiding, workshop of seminarie kunnen we  er samen in slagen om deze doelen (uw doelen) te bereiken!!

 

Ook voor advies en auditering teneinde een objectief antwoord op uw
vraag-/probleemstelling te formuleren, kan u bij D'Advies terecht.

WAT

Zoals hierboven aangegeven, ben ik gespecialiseerd in de bijzondere wetgevingen
van het wegvervoer.

 

U kunt bij mij terecht voor opleidingen, workshops, advies, audits inzake:

Wegcode

Aslasten en overladingen

Ladingzekering

Lange en Zware Voertuigen (ecocombi's)

Technisch Eisen

Uitzonderlijk Vervoer

Landbouwvoertuigen

 

Daar de wetgeving in sneltempo verandert en er steeds nieuwe inzichten terzake komen, is het niet evident om up-to-date te blijven.
Daarom kan u bij D'Advies ook terecht voor opfrissingscursussen in diverse vormen:

Uitgebreide opleiding/workshop
Cursussen die zich beperken tot enkel de nieuwigheden in de wetgeving
enz ...

Onder andere inzake de wetgeving betreffende LADINGZEKERING 
hebben we een zeer grote expertise opgebouwd en mogen we ons "Eumos 40607 Qualified Expert" noemen.

Wij maken niet alleen opleidingen voor uw chauffeurs,
maar voor iedereen die te maken heeft met transport!

Planners, dispatchers, magazijniers, beladers, calculators, directieleden, enz ...

Ook deze mensen dienen hun taken met
kennis van zaken te verrichten opdat uw lading veilig de weg op kan!

Elke schakel in de keten - hoe klein ook - draagt bij tot een correcte en goede ladingzekering!

Wenst u meer informatie over hetgeen wij u kunnen bieden? 
Aarzel niet en neem gerust vrijblijvend contact op!