WOORD VOORAF

D' Advies staat voor hoogwaardige dienstverlening en opleiding in het kader van de bijzondere verkeerswetgeving.

 

D' Advies is eigendom van David Punie.
Door de jarenlange werkervaring opgedaan bij de Federale Wegpolitie, heb ik een gedegen kennis opgebouwd inzake verkeer en de bijhorende problematiek.

 

Deze opgebouwde kennis en beroepservaring door de jaren heen op het vlak van verkeer, en dan meer bepaald de bijzondere wetgevingen, wil ik gebruiken om samen met u te komen tot een veiligere mobiliteit.

 

De opgebouwde specialisaties zijn ladingzekering, uitzonderlijk vervoer, technische eisen, lange en zware voertuigen, wegcode, ...


Een veiligere mobiliteit is niet alleen vanuit veiligheidsoogpunt belangrijk, maar levert vooral tijdwinst en minder economisch verlies op.

 

Een veiligere mobiliteit is niet alleen maar de core business van de transporteur en/of de chauffeur. 
Alle partijen betrokken in de vervoersketen - zoals verzender, verlader, vervoerscommissionair enz - hebben hun rol in dit geheel.

 

Via een op maat gemaakte opleiding, workshop of presentatie kunnen we daar samen in slagen.

 

Ook voor onafhankelijk advies teneinde een objectief antwoord op uw vraag-/probleemstelling te formuleren, kan u bij mij terecht.

WAT

Zoals hierboven aangegeven, ben ik voornamelijk gespecialiseerd in de bijzondere wetgevingen van het wegvervoer.

 

U kunt bij mij terecht voor opleidingen, workshops, advies, ... inzake:

Wegcode

Aslasten en overladingen

Ladingzekering

Lange en Zware Voertuigen (ecocombi's)

Technisch Eisen

Uitzonderlijk Vervoer

Landbouwvoertuigen

...

 

Opfrissingscursussen behoren eveneens tot de mogelijkheid.
Want in snel evoluerende wetgevingen is het niet altijd evident om
up-to-date te zijn of te blijven.

Niet enkel voor chauffeurs,
maar voor iedereen (dispatchers, magazijniers, planners, ...) in de keten!

Wenst u meer informatie? 
Aarzel niet en neem gerust vrijblijvend contact met mij op!