Domeinen

Wegcode

Waar mag ik hier nu rijden? 
En hoe snel mocht ik nu ook alweer op deze weg?
Hoe zat het ook weeral met de voorrangsregels
Wat betekenen al die nieuwe verkeersborden?

In een snel veranderende mobiliteitsomgeving is het niet altijd makkelijk om constant mee te zijn met de nieuwste aanpassingen aan het verkeersreglement.

Komt daar nog bij dat ons landje drie gewesten telt met elk zijn bevoegdheid op vlak van verkeer.

Voor elk type weggebruiker zijn er diverse regels en uitzonderingen waar men zich aan dient te houden.

Wij voorzien, op uw maat, opfrissingscursussen teneinde deze aanpassingen/veranderingen te duiden.

Aslasten en overlading

Een zeer heikel en actueel thema.

Overlading zorgt niet alleen voor oponthoud en monsterboetes bij een eventuele wegcontrole, maar is daarnaast nefast voor de veiligheid, het wegdek en het voertuig.
Denk hierbij maar aan de ellenlange files die ontstaan daar ladingverlies als gevolg van een overlading, enz...

Hoeveel mag mijn combinatie wegen? 26ton? 44ton? 48ton?

Welke zijn de gevolgen bij een overladen voertuig?
Wie draagt welke verantwoordelijkheid?  Niet enkel de bestuurder en de transporteur, maar ook de verlader draagt lasten en plichten...

Gezien ook dit item een gewestelijke bevoegdheid inhoudt, wordt het er allemaal niet makkelijker op.

Ook in deze kunnen wij u wegwijs maken!

Ladingzekering

Dat kan niet weg!  Die lading is zwaar genoeg!
Ik rij voorzichtig!

Veelgehoord zinnetjes ... tot het moment dat het mis gaat.

Economisch verlies, files, voertuigschade, om maar niet te spreken over de ergst mogelijke gevolgen...

Een goede ladingzekering draagt bij tot de verkeersveiligheid en de stabiliteit van uw voertuig.

U dient een correcte stuwing niet uit te voeren om louter en alleen te ontsnappen aan controles en eventuele boetes die daar uit voort kunnen vloeien.

Uiteraard is dit niet fijn, maar een goede stuwing van de goederen zal ook de vervoerde goederen, het voertuig, de chauffeur en andere personen (laders, andere weggebruikers, ...) beschermen.

Een goede stuwing van de goederen zorgt uiteindelijk voor een win-win-situatie en laat nu net datgene zijn waar naar gestreefd dient te worden!

Sedert de vernieuwde wetgeving ligt de verantwoordelijkheid voor een goede ladingzekering niet meer louter en alleen bij de chauffeur en/of transporteur.

Ook de afzender, de verlader en de verpakker dragen elk op hun manier een grote verantwoordelijkheid in dit geheel.

De wetgever heeft een duidelijk omlijnd wettelijk kader geschetst inzake de verschillende verantwoordelijkheden...

Voor elke schakel (verlader, verpakker, verzender, planner, magazijnier, enz...) in het transportgebeuren kan er een op maat geschreven workshop, opleiding, niet-bindende adviesverlening of auditering ingericht worden.

LZV

In een wereld waar men zich meer en meer richt op een duurzame, vlotte mobiliteit, loopt er in ons land een project van de zogenoemde 'ecocombi's' oftewel Lange en Zware Voertuigen (kortweg LZV).

Tot op heden is deze materie vrij complex en zien we deze combinaties weinig tot gering, niettegenstaande ze er wel zijn.

Waar mogen ze rijden?

Zijn er voorwaarden verbonden aan het voertuig en zijn lading?

Of kan in deze alles?

U wenst te starten met LZV, maar weet niet goed hoe hier aan te beginnen?  Wij helpen u op weg.

Technische eisen

Welke zijn de verplichte uitrustingen van mijn voertuig(combinatie)?

Wat is de brugformule?

Welke zijn de maximaal toegelaten gewichten van mijn voertuig, zijn assen, ...

Het domein technische eisen heeft veel overeenkomsten met het domein aslasten en overlading.


Technische eisen is evenwel meer dan alleen maar gewichten en afmetingen.

Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen', kunnen wij ook in deze voor u een meerwaarde betekenen.

Uitzonderlijk Vervoer

Te lang, te breed, te hoog, te zwaar ...

Wat betekent de term 'Uitzonderlijk'  en wanneer wordt mijn voertuig als uitzonderlijk bestempeld?

Waar mag ik rijden en welke eventuele voorwaarden zijn daar aan verbonden?

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Wat is begeleiding van een uitzonderlijk vervoer?  Wanneer is dit nodig en hoe begin ik hier aan?

Wij helpen u graag met deze vragen en voorzien in een gedegen opleiding zodat u straks
met kennis van zaken - zij het als transporteur, zij het als begeleider - de baan op kunt.

Andere

Welke documenten dien ik nu ook alweer te overhandigen aan de verschillende controle-instanties wanneer ik op de baan ben?

Vrachtbrief, CMR, transportvergunning, ...?

En welke boorddocumenten moet ik tonen?

Hoe zit het weer met die rij- en rusttijden?

Ben ik in regel met mijn rijbewijs?

Dit is maar een klein aanbod uit het domein 'Andere' waarin we een gepaste cursus/workshop/opleiding kunnen verzorgen.
 Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren!

Samen met u zoeken we de formule die het best past bij uw wensen!