Domeinen

Ladingzekering

De wetgeving inzake ladingzekering in België valt onder de bevoegdheid van de drie regio's.

Dit houdt in dat naast het federale stukje dat handelt over ladingzekering, meer bepaald artikel 45 van de wegcode, er drie "verschillende" wetgevingen bestaan met elk een toepassing in de regio waarin men zich op dat moment bevindt.

De regio's hebben verschillende verantwoordelijke partijen gedefinieerd en hebben elk van deze partijen wettelijke verplichtingen opgelegd om er mede voor te zorgen dat een goede stuwing van de goederen mogelijks is, hetgeen op zijn beurt zal zorgen voor een win-win-situatie en laat nu net datgene zijn waar naar gestreefd dient te worden!

De verantwoordelijkheid voor een goede ladingzekering ligt niet louter en alleen bij de chauffeur en/of transporteur.

Ook de afzender, de verlader en de verpakker dienen elk op hun manier hun steen(tje) bij te dragen.

Als verlader, verpakker, verzender heeft u een zekere informatieplicht jegens de vervoerder.  Voldoet u reeds aan deze plicht?

Bovendien dient de verlader er voor te zorgen dat een goede ladingzekering mogelijk is...  Heeft u de kennis in huis om dit tot een goed einde te brengen?

D' Advies helpt u met deze informatieplicht en zorgt daarnaast voor een gedegen opleiding van al uw personeelsleden via een op maat gemaakte opleiding gericht naar uw producten.

 

D' Advies helpt u daarnaast eveneens met het opstellen van de nodige laadinstructies.
Goede, duidelijke laadinstructies zorgen er voor dat uw producten gezekerd worden zoals u dit wenst en daarnaast zorgen deze instructies ook voor tijdwinst voor de vervoerder/chauffeur.

 

Voorts nemen wij ook uw beladings- en verpakkingsproces onder de loep teneinde te antwoorden op de vraag: "Zijn wij goed bezig of niet?"

 

Uitzonderlijk Vervoer

Vervoert u wel eens ladingen die breed, lang, hoog of zwaar zijn?

Is uw voertuig an sich al een uitzonderlijk voertuig?

Kent U alle regelgeving terzake?

D' Advies zorgt voor een professionele opleiding aangaande de regelgeving uitzonderlijk vervoer zodoende dat u zonder zorgen de weg op kunt.

Wij regelen voor u tevens de nodige vergunningen opdat u zich deze administratie niet hoeft aan te trekken.
Ook routeverkenning(en) behoren tot onze dienstverlening.

 

Onze specialisatie terzake stelt ons tevens in staat om een doorgedreven opleiding te verzorgen voor kandidaat-begeleiders uitzonderlijk vervoer.
Deze opleiding zorgt ervoor dat u slaagt in het theoretisch examen, maar bovendien en nog belangrijker dat u vanaf dag één klaar bent voor de complexiteit van de u opgedragen taken en plichten!

Meer informatie vindt u in de rubriek: Word begeleider uitzonderlijk vervoer

 

Lange en Zware Voertuigen

In een wereld waar men zich meer en meer richt op een duurzame, vlotte mobiliteit, loopt er in ons land een project van de zogenoemde 'ecocombi's' oftewel Lange en Zware Voertuigen (kortweg LZV).

Tot op heden is deze materie vrij complex en zien we deze combinaties weinig tot gering, niettegenstaande ze er wel zijn.

Waar mogen ze rijden?

Zijn er voorwaarden verbonden aan het voertuig en zijn lading?

Of kan in deze alles?

U wenst te starten met LZV, maar weet niet goed hoe hier aan te beginnen?  Wij helpen u op bij de aanschaf en aanvraag van uw vergunning.

 

Technische eisen, aslasten en overlading

Voldoet uw voertuig aan alle eisen opgelegd door de vigerende wetgevingen in België?

Alvorens een nieuw voertuig aan te schaffen, doet u er goed aan u grondig te informeren en eventueel te laten bijstaan.

Laat D' Advies u helpen in deze voorbereiding!

Ook inzake de wetgeving aangaande aslasten en overlading kunnen wij u terdege bijstaan want overlading zorgt niet alleen voor oponthoud en monsterboetes bij een eventuele wegcontrole, maar is daarnaast nefast voor de veiligheid, het wegdek en het voertuig.
Denk hierbij maar aan de ellenlange files die ontstaan door ladingverlies als gevolg van een overlading, enz...

Gezien ook dit item een gewestelijke bevoegdheid inhoudt, wordt het er allemaal niet makkelijker op.

Andere gespecialiseerde wetgeving en dienstverlening


Bij D' Advies kan u ook terecht voor advies en opleidingen in andere verkeersgerelateerde domeinen zoals wegcode, sociale wetgeving (tachograaf), CMR, ...

 

Vindt U dat u onterecht een boete heeft gekregen of bent u niet akkoord met de werkwijze terzake?

D' Advies kan u ook in deze adviseren... 

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren!

Samen met u zoeken we de formule die het best past bij uw wensen!