• Adviesverlening ladingzekering

 

Zijn er twijfels omtrent het proces dat gevoerd wordt in uw bedrijf inzake het inpakken en beladen van uw goederen op de aangeleverde vrachtwagens?

Wenst u duidelijke laadinstructies en ladingzekeringsinstructies op te stellen, maar weet u niet hoe hier aan te beginnen?
Weet dat deze instructies één van de verplichtingen zijn om uw verantwoordelijkheid als verlader te vervullen... En dat er tal van verplichte vermeldingen aanwezig moeten zijn?

Heeft u deze instructies al, maar wenst u ze te toetsen aan de juistheid en het gebruiksgemak ervan?

 

Contacteer D' Advies en samen komen we tot correcte en duidelijke
laadinstructies en ladingzekeringsvoorschriften!!

 

Wenst u op veilig te spelen en strenger te zijn dan nodig en dit naar analogie van het vernieuwde Waals Decreet waar de verlader een verplichte controle van de ladingzekering voor het vertrek dient uit te voeren?

Ook hier kan u de dienstverlening van D' Advies inschakelen!

 

  • Adviesverlening voertuigen

 

U wens uw wagenpark uit te breiden of aan te passen?

Weet dat er tal van wetgevingen zijn waaraan deze voertuigen moeten voldoen..

Vermijd een kat in een zak en achteraf extra kosten te moeten maken, of nog erger - het voertuig terug te moeten verkopen - en schakel
D' Advies in om u met raad en daad bij te staan!


Het is niet omdat het aanbod er aanlokkelijk uitziet dat het dit achteraf ook is!

Ondanks de, waarschijnlijk meer dan gedegen, kennis van de verkoper, is een tweede mening/opinie/adviesverlening alvorens over te gaan tot aankoop geen verloren kost.

Door de jarenlange ervaring in de voornoemde domeinen kunnen wij u terdege bijstaan!

 

  • Expertise

 

Onze opgebouwde expertise wensen wij eveneens aan te wenden bij geschillen.

Deze expertise zien wij in de eerste plaats ingezet worden in het verzekeringswezen bij betwisting van schadegevallen en -afhandeling inzake ladingzekering.

Daarnaast staan wij ook ter beschikking van u als vervoerder, verlader, verpakker, verzender, bestuurder in geval van betwisting van processen-verbaal en/of boetes...

 

Aarzel niet om ons te contacteren via het contactformulier dat u terugvindt op deze site!!