• Adviesverlening ladingzekering

 

Als lashing and securing advisor zorgen we ervoor dat uw goederen zonder schade op hun bestemming geraken!

En dit in het volledige proces van productie, verpakking tot beladen van de vrachtwagens.

Wenst u duidelijke laadinstructies en ladingzekeringsinstructies op te stellen, maar weet u niet hoe hier aan te beginnen?
Weet dat deze instructies één van de verplichtingen zijn om uw verantwoordelijkheid als verlader te vervullen... En dat er tal van verplichte vermeldingen aanwezig moeten zijn?

Heeft u deze instructies al, maar wenst u ze te toetsen aan de juistheid en het gebruiksgemak ervan?

 

Contacteer D' Advies en samen komen we tot correcte en duidelijke
laadinstructies en ladingzekeringsvoorschriften!!

 

Wenst u op veilig te spelen en strenger te zijn dan nodig om alzo pionierswerk te verrichten naar analogie van het vernieuwde Waals Decreet waar de verlader een verplichte controle van de ladingzekering voor het vertrek dient uit te voeren?

Ook hier kan u de dienstverlening van D' Advies inschakelen!

Werkt u veel met buitenlandse klanten?  Weet dat transport naar, in en door België onderhevig is aan de Belgische regels op het vlak van ladingzekering.
Teneinde uw klant - en uiteindelijk uzelf - te helpen in deze, kunnen wij ook advies verlenen aan uw buitenlandse klanten opdat ieder zijn deel van de verantwoordelijk kent en kan nemen!

 

Ook buitenlandse ondernemingen dewelke goederen richting België, al dan niets als eindbestemming of in transit, versturen, kunnen wij helpen met de juiste dienstverlening en advies inzake de wetmatigheden van toepassing op ladingzekering in België!

LASHING AND SECURING ADVISOR Pdf
PDF – 1,1 MB 33 downloads

 

  • Adviesverlening voertuigen

 

U wens uw wagenpark uit te breiden of aan te passen?

Weet dat er tal van wetgevingen zijn waaraan deze voertuigen moeten voldoen..

Vermijd een kat in een zak en achteraf extra kosten te moeten maken, of nog erger - het voertuig terug te moeten verkopen - en schakel
D' Advies in om u met raad en daad bij te staan!


Het is niet omdat het aanbod er aanlokkelijk uitziet dat het dit achteraf ook is!

Ondanks de, waarschijnlijk meer dan gedegen, kennis van de verkoper, is een tweede mening/opinie/adviesverlening alvorens over te gaan tot aankoop geen verloren kost.

Door de jarenlange ervaring in de voornoemde domeinen kunnen wij u terdege bijstaan!

 

  • Betwistingen

 

Onze opgebouwde expertise wensen wij eveneens aan te wenden bij geschillen.

Deze expertise zien wij in de eerste plaats ingezet worden in het verzekeringswezen bij betwisting van schadegevallen en -afhandeling inzake ladingzekering.

Daarnaast staan wij ook ter beschikking van u als vervoerder, verlader, verpakker, verzender, bestuurder in geval van betwisting van processen-verbaal en/of boetes...

 

  • Aslastberekeningen en draaicirkel-simulaties

 

Dankzij ons nieuw softwarepakket van Trailerwin kunnen wij voor u simulaties van aslastberekeningen maken alsook draaicirkel-simulaties.

Deze simulaties inzake de draaicirkel zijn belangrijk bij de aanleg van een nieuwe toegangsroute op uw terrein, alsook bij de aanvraag van een vergunning Lange en Zware Voertuigen waarbij de conformiteit van de verplicht te voltooien draaicirkel dient aangetoond te worden.

Daarnaast zal er in de nabije toekomst ook naar gevraagd worden in sommige gevallen van uitzonderlijk vervoer!

 

Aarzel niet om ons te contacteren via het contactformulier dat u terugvindt op deze site!!

Erkenning KMO-portefeuille

 

Vanaf heden zijn wij erkend dienstverlener inzake advies (DV.A247974) alsook inzake opleidingen (DV.O247973)!

Voor meer informatie inzake onze dienstverlening voor de KMO-portefeuille, kunt U steeds vrijblijvend contact met ons opnemen via info@dadvies.be

 

Meer informatie hierover is ook te vinden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille