D' Advies is door MOW erkend als opleidingscentrum vakbekwaamheid onder het nummer OC0607.

Volgende opleidingen zijn momenteel erkend en staan gepland:

- MPM01 Ladingzekering: wetgeving in België (thema 1 - 7 kredietpunten)

- Wat zijn de wettelijke bepalingen inzake ladingzekering in België?  Welke wetgeving zegt iets over stuwing en de gevolgen ervan?

- Welk zijn de diverse verantwoordelijken?

- Hoe zit het met de fysieke krachten en hoe kunnen deze opgevangen worden?

- Voertuigopbouw?

- Eenvoudige berekeningen?

 

Al dit en nog veel meer komt aan bod in deze module, doorspekt met tal van praktijkvoorbeelden en -foto's

 

- MPM02 Uitzonderlijk Vervoer: wetgeving in België (thema 2 - 7 kredietpunten)

- Maximale massa's en afmetingen in België?

- Wanneer is er een vergunning uitzonderlijk vervoer vereist?

- Hoe zit het met uitrusting, spertijden, belading, enz...?

- Heb ik begeleiding nodig en zo ja hoeveel en waar?

- Hoe interpreteer/lees ik op correcte wijze een vergunning?

- Welk zijn de reiswegen?  En mag er van afgeweken worden?

 

Naast al het bovenstaande, zal er ook uitgebreid stilgestaan worden bij de verschillen tussen de drie gewesten in België!

 

AARZEL NIET EN SCHRIJF NU IN VIA: https://dadvies.biqsdrive.be/drive_online_customer_wizard.php?s=mpm001&lang=NL

 

- NIEUW: MPM05 Ladingzekering: praktisch benaderd (thema 1 - 7 kredietpunten)

- Wat zijn de wettelijke bepalingen inzake ladingzekering in België? 

- Welk zijn de diverse verantwoordelijken?

- Hoe zit het met de fysieke krachten en hoe kunnen deze opgevangen worden?

- Hoe sterk is de opbouw van mijn voertuig en hoe kan ik deze sterkte aanwenden inzake ladingzekering?

- Gebruik van zekeringsmiddelen en - methoden?

- Eenvoudige berekeningen?

- Correct laden

 

Deze module die louter en alleen bestemd is voor in-huis-opleidingen staat open voor maximaal 10 cursisten.

Naast een beperkt gedeelte theorie waarin we even stilstaan bij de verschillende krachten, zekeringsmiddelen en -methoden, is er heel veel aandacht voor de praktijk!
Hoe ga je de aangeleerde theorie kunnen omzetten in de praktijk en dit op UW voertuigen en UW materialen?

Deze module wordt enkel in-huis gegeven daar hij toegespitst is op de voertuigen en materialen waar u dagdagelijks mee werkt!

Contacteer ons voor meer informatie over deze module!

 

 

Voor de module ladingzekering (MPM01) en uitzonderlijk vervoer (MPM02)
behoren in-huis-opleidingen ook tot de mogelijkheid!

 

Neem alvast vrijblijvend contact op met D' Advies voor meer inlichtingen.

 

Eveneens erkend zijn volgende Franstalige opleidingen:     - MPM03 - L'arrimage

                                                                                              - MPM04 - Convoi Exceptionnel