POLL:

Teneinde D' Advies zichtbaarder en kenbaarder te maken, staat er een informatieavond inzake de wetgeving rondom ladingzekering in België in de steigers.

Doel van die avond is, naast wat netwerken, een uiteenzetting te geven omtrent de wetgeving inzake ladingzekering aan de hand van praktijkfoto's...

Want ladingzekering belangt IEDEREEN aan en niet enkel de chauffeur...

 

Deze avond kan evenwel slechts plaatsvinden indien er voldoende aanwezigen zijn...

Is er hiervoor bij jullie en in jullie kennissenkring interesse?

Graag kort reageren via het contactformulier.

Van zodra er voldoende geïnteresseerden zijn, zullen de verdere details inzake datum en plaats meegedeeld worden!

 

Dit bericht mag massaal gedeeld worden en is ook terug te vinden op onze Facebook- en LinkedIn-pagina!